Utskriftsvennlig versjon

Møteinnkallinger og sakspapirer

Alle kommunene legger i samarbeid med oss møteinnkallinger, sakspapirer og protokoller til kontrollutvalgets møter ut på sine internettsider. For en del av kommunenes vedkommende vil du her også finne vedtatte planer for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. For gjennomførte kontroller, velg ønsket område i menyen til venstre. Klikk på kommunenenavnet for å komme direkte til kontrollutvalgets sider:

NB: Lesing av dokumenter m/vedlegg fungerer best på PC. Dersom du åpner sakspapirer på iPad, må de lastes opp i PDF Expert eller Adobe Reader for at du skal få fram vedleggene, de fleste andre pdf-lesere gir ikke tilgang til vedleggene. Bruk nettleser Firefox på Mac for det samme.

BjerkreimFinnøy - Forsand - Gjesdal - Hjelmeland - Klepp - Kvitsøy - Lund - Randaberg . Rennesøy - Sandnes - Sokndal - Sola - Stavanger - Strand - Time

Laster...