Rogaland kontrollutvalgssekretariat (RKS)

 

sverd

Rogaland Kontrollutvalgssekretariat (RKS) er et interkommunalt samarbeid (Kommunelovens § 27) mellom kommunene Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg, Strand, Rennesøy, . Sokndal , Lund, Bjerkreim, Gjesdal, , Finnøy, Forsand, Hjelmeland, Kvitsøy, Klepp og Time.

Kommunale kontrollutvalg er pålagt å ha uavhengig administrasjon/sekretariat, som verken er knyttet til kommuneadministrasjonen eller til kommunens revisor. RKS ivaretar denne funksjonen for våre samarbeidskommuner. Alle kommunene legger innkallinger og protokoller fra kontrollutvalgets møter ut på sine hjemmesider. Sjekk link ved å klikke på møteinnkallinger og sakspapirer i menyen til venstre.

Styret er sammensatt med en representant fra hver av de kommunene som bidro med kapital ved oppstart av samarbeidet: Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg, Strand og Rennesøy.

Sekretariatet skal påse at de saker som behandles av kontrollutvalget er forsvarlig utredet og at utvalgets vedtak blir iverksatt. Se her for mer informasjon om sekretariatets oppgaver. Under administrativ organisering vil du finne en oversikt over hovedansvarsområdene våre. Se kontakt oss for ytterligere kontaktinformasjon.

 

ELEKTRONISK ARKIVPLAN FOR ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT (RKS)

FORMÅL

Denne arkivplanen gir bindende retningslinjer for behandling av all informasjon og dokumentasjon i virksomheten.
Arkivloven med forskrifter ligger til grunn for retningslinjene.
Arkivplanen skal bidra til at RKS ivaretar arkivansvaret sitt etter arkivlovens § 6 hvor det heter: "Offentlege organ pliktar å ha arkiv, og desse skal vera ordna og innretta slik at dokumenta er tryggja som informasjonskjelder for samtid og ettertid."

Arkivplanen er utarbeidet første gang i februar 2006. Den har gjennomgått en større revidering i september 2013, etter at sekretariatet gikk over til digitalt arkiv i mars 2013.

Daglig leder har arkivansvaret

Daglig leder er arkivleder og har det daglige ansvaret for virskomhetens arkivtjeneste og utarbeider virksomhetsplaner for denne.

Som leder i RKS oppfordrer jeg de ansatte til å sette seg godt inn i og følge retningslinjene i arkivplanen.

Sandnes, 24/2-2006

Wencke S. Olsen

- daglig leder -