Arkivplan.no

Rogaland kontrollutvalgssekretariat (RKS) - NB: Vi har fått nye nettsider: http://www.kontrollutv.no. Denne siden inneholder kun vår arkivplan.

 

sverd

Rogaland Kontrollutvalgssekretariat (RKS) er et interkommunalt samarbeid (Kommunelovens § 27) mellom kommunene Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg, Strand, Rennesøy, . Sokndal , Lund, Bjerkreim, Gjesdal, , Finnøy, Forsand, Hjelmeland, Kvitsøy, Klepp og Time.

Denne siden ble fram til høsten 2017 brukt som vår hjemmeside. Vi har nå fått ny hjemmeside, som du finner på www.kontrollutv.no

Denne siden inneholder nå kun historiske data samt vår arkivplan.

 

ELEKTRONISK ARKIVPLAN FOR ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT (RKS)

FORMÅL

Denne arkivplanen gir bindende retningslinjer for behandling av all informasjon og dokumentasjon i virksomheten.
Arkivloven med forskrifter ligger til grunn for retningslinjene.
Arkivplanen skal bidra til at RKS ivaretar arkivansvaret sitt etter arkivlovens § 6 hvor det heter: "Offentlege organ pliktar å ha arkiv, og desse skal vera ordna og innretta slik at dokumenta er tryggja som informasjonskjelder for samtid og ettertid."

Arkivplanen er utarbeidet første gang i februar 2006. Den har gjennomgått en større revidering i september 2013, etter at sekretariatet gikk over til digitalt arkiv i mars 2013.

Daglig leder har arkivansvaret

Daglig leder er arkivleder og har det daglige ansvaret for virskomhetens arkivtjeneste og utarbeider virksomhetsplaner for denne.

Som leder i RKS oppfordrer jeg de ansatte til å sette seg godt inn i og følge retningslinjene i arkivplanen.

Sandnes, 24/2-2006

Wencke S. Olsen

- daglig leder -