Arkivplan.no

Linker til nyttige nettsider om kontrollutvalgets ansvar og oppgaver, lovbestemmelser m.m.

  Utskriftsvennlig versjon

Om kontrollutvalgets ansvar og oppgaver:

"Hjelp - jeg er ny i kontrollutvalget"

Kontrollutvalgsboka - 2. utgave

Kommunelovens § 77

Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner

Forskrift om kontrollutvalg med merknader

Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner

Veileder - habilitet i kommuner og fylkeskommuner

Taushetsplikt for folkevalgte

Andre lover og forskrifter:

Lover og forskrifter